Introduction for Vietnam

Viện Thiên văn học Đại học Trung Ương được thành lập vào năm 1992, là đơn vị nghiên cứu và giảng dạy có liên quan đến thiên văn học được thành lập sớm nhất trong nước, với mục đích bồi dưỡng các tài năng giáo dục và nghiên cứu tiên tiến. Các khóa học có liên quan đến thiên văn học và vật lý thiên văn khá hoàn thiện, được giảng dạy bằng tiếng Anh và nội dung được đồng bộ hóa với các Tổ chức quốc tế. Các khóa học trọng tâm bao gồm bầu khí quyển và cấu trúc ngôi sao, sự hình thành và tiến hóa của ngôi sao, vật lý thiên văn thiên hà, cấu trúc và vũ trụ học quy mô lớn, thiên văn học quan sát và vật lý thiên văn lý luận. Ngoài ra, còn mở thêm các khóa học chuyên ngành về thiên văn sóng điện, thiên văn học tia X, vật lý thiên văn năng lượng cao, sao biến quang, môi trường giữa các vì sao, vật lý hệ mặt trời, sao chổi và tiểu hành tinh v.v... Ngoài các bài giảng lý thuyết, còn chú trọng vào việc đào tạo tính toán lập trình, vận hành thiết bị v.v... Các giáo viên và sinh viên của Viện chúng tôi tích cực tham gia vào các dự án quốc tế quy mô lớn, như Kính viễn vọng Khảo sát Tổng hợp, ZTF, ALMA v.v..., sử dụng thiết bị quan sát tiên tiến nhất thế giới và kết hợp với kính viễn vọng của Đài thiên văn Lộc Lâm của Viện chúng tôi, để khám phá những chủ đề nghiên cứu tiên tiến nhất.

Vui lòng tham khảo trang web của Viện Thiên văn học để biết thêm thông tin về Viện Thiên văn học

Vui lòng xem Văn phòng Quốc tế của Đại học Trung Ương để biết thông tin tuyển sinh